Tā atnāca ziema

Atmiņas par rudeni

Laulības Svētās Trijādības
Pārdaugavas baznīcā

Nedaudz romantikas...